Hiển thị tất cả 12 kết quả

Phụ kiện máy Ozone

Ejector

1,500,000

Phụ kiện máy Ozone

Ống trộn tĩnh Static Mixer

1,500,000

Phụ kiện máy Ozone

Đĩa sục khí ozone hình cầu

1,500,000

Phụ kiện máy Ozone

Dây dẫn khí Teflon cho máy Ozone

110,000

6,500,000

12,000,000

1,800,000

3,500,000

4,200,000

30,200,000